Img

Belgian Chihuahua Club, officieel erkend en aangesloten bij de KKUSH

Bestuur

Voorzitter/Ledensecretariaat:

Secretaris, vice-voorzitter, pupbemiddeling:

Penningmeester, Redactie, Vertalingen:

Mevr. De Ridder-Onghena, Liliane

Mevr. De Smedt, Christa

Mevr. Knubben, Marjon

Vaartstraat 177

Bellestraat 179

Rue des Pépinières 18

2520 Oelegem

1790 Essene

4632 Cerexhe Heuseux

Tel. 03 485 57 50

Tel. 0486 27 23 47

Tel. 0496 73 95 97

contact

contact

contact

 

Verslaggeefster en P.R.:

Bestuurslid:

Bestuurslid:

Mej. Van Vaerenbergh, Julie

Mevr. de Meyer, Irène

Mevr. Neyens, Els

Tel. 0474 01 08 47

Tel. 0477/52 74 24

Tel. 0496/79 16 17

contact

contact

contact

 

Top-Chi, Vertaling, Facebook:

 

 

Boris Wiesen

 

 

Tel : 0499/62 89 95

 

 

contact

 

 


D I S C L A I M E R :
De BCC is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor linken op de website van de BCC welke leiden naar websites van derden. De BCC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van linken of voor de informatie die het volgen van linken oplevert.
Plaatsing van een link naar een website van derden betekent niet dat de BCC de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Ook is de BCC niet verantwoordelijk voor aan te kopen of aangekochte pups. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de koper.

Het bestuur van de BCC heeft veel aandacht besteed aan de informatie op de website van de BCC. Desondanks is het mogelijk dat er zowel op de website van de BCC als op de gelinkte websites onjuistheden voorkomen. De BCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor schade of problemen als gevolg van onjuistheden, noch voor enige andere nadelen.

Voor alle duidelijkheid attenderen wij u er op dat foto’s e.d. op deze website auteursrechtelijk beschermd zijn en niet gebruikt mogen worden zonder toestemming van de Belgian Chihuahua Club

© Copyright 2016 Belgian Chihuahua Club