Img

Belgian Chihuahua Club, officieel erkend en aangesloten bij de KKUSH

Bestuur

Voorzitster/Ledenadm.:

Secretaris:

Penningmeester:

Mevr. De Ridder-Onghena, Liliane

Mevr. De Smedt, Christa

Mevr. Knubben, Marjon

Vaartstraat 177

Bellestraat 179

Rue des Pépinières 18

2520 Oelegem

1790 Essene

4632 Cerexhe Heuseux

Tel. 03 485 57 50

Tel. 0486 27 23 47

Tel. 0496 73 95 97

contact

contact

contact

 

Vice-voorzitter en tevens
verantw.redactie clubblad:

Verslaggeefster en P.R.:

Pupbemiddeling:

Verslaggeefster/Co-redactrice

Mevr. van Tulder, Hedwig

Mej. Van Vaerenberg, Julie

Mevr. de Smedt, Christa

Mevr. van Landeghem, Wendy

Amelbergastraat 10

Muilemstraat 45

Bellestraat 179

Herenteugellaan 53

2240 Zandhoven

1770 Liedekerke

1790 Essene

2242 Pulderbos

Tel. 0474 98 35 48

Tel. 0474 01 08 47 (na 18.00 uur)

Tel.:  0486 27 23 47

Tel.: 0495-38 08 66

contact contact contact
   

 

 

 

Verslaggeefster, Feestbestuur,Topchi:

 

 

 

bestuur

 

Mevr. Beets, Sandra

Willekenslaan 55

3130  Betekom

Tel : 0495 28 95 48

contact

 

D I S C L A I M E R :
De BCC is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor linken op de website van de BCC welke leiden naar websites van derden. De BCC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van linken of voor de informatie die het volgen van linken oplevert.
Plaatsing van een link naar een website van derden betekent niet dat de BCC de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Ook is de BCC niet verantwoordelijk voor aan te kopen of aangekochte pups. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de koper.

Het bestuur van de BCC heeft veel aandacht besteed aan de informatie op de website van de BCC. Desondanks is het mogelijk dat er zowel op de website van de BCC als op de gelinkte websites onjuistheden voorkomen. De BCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor schade of problemen als gevolg van onjuistheden, noch voor enige andere nadelen.

© Copyright 2016 Belgian Chihuahua Club