Img

Belgian Chihuahua Club, officieel erkend en aangesloten bij de KKUSH

FR

AKTUEEL

Jonge Honden- en Veteranendag 11 juni 2023 te Lier.

CAC Clubshow 3 december 2023 te Wippelgem-Evergem.

Doggle, alle hondententoonstellingen in Europa

Tentoonstellingen 2023

Privacyverklaring Belgian Chihuahua Club (BCC) klik hier

De Belgian Chihuahua Club heeft als doel het bewaken en bevorderen van het karakter en welzijn, de gezondheid en de rastypische eigenschappen van de Chihuahua. De leden zijn liefhebber, eigenaar en/of fokker van een korthaar of een langhaar Chihuahua.

Onze rasclub respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en niet wordt doorgegeven aan derden.

Laat u niet verleiden om een pup te kopen in een dierenwinkel of bij handelaren via internetsites. Koop ook geen pup zonder stamboom, de afstamming van deze pups is onbekend of onzeker. Vaak zijn het kruisingen met andere rassen en is weinig of niets bekend over de ouders of voorouders: waren zij gezond, hadden zij ziekten of erfelijke afwijkingen? In welke omstandigheden zijn de pups geboren en opgevoed? In welke omstandigheden leefden de ouders? Met het kopen van pups bij broodfokkers ondersteunt u deze dieronvriendelijke handelingen.

Voor informatie over pups kunt u het beste contact opnemen met onze Pup-info.

De Belgian Chihuahua Club organiseert jaarlijks een clubshow met CAC, een puppy- en veteranenparade, fokselectie en een wandeling. De leden ontvangen 4x per jaar het clubblad en krijgen kortingen bij de activiteiten van de B.C.C. (CAC-tentoonstelling, puppyparade). Voor informatie over de ledenadministratie kunt u terecht bij de Voorzitter, mevrouw L. De Ridder. Ook voor vragen over inschrijvingen clubshow en puppyparade kunt u bij haar terecht. Voor alle overige vragen gelieve u zich te wenden tot het secretariaat, mevrouw C. De Smedt.
Voor vragen over pups of fokkers kunt u onze pupinformatie raadplegen.

© Copyright 2016 Belgian Chihuahua Club