Aanmeldingsformulier als (aspirant)lid van de BCC
 
de heer    mevrouw
Naam en voorletters: *
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Land:
Telefoon: *
Nationaliteit:
E-mail: *
Keuze lidmaatschap / Choix de l'adhésion:
    Lid België / Membre Belgique
    Lid Buitenland / Membre étranger
    Gezinslid / Membre conjoint
 

€ 25,00 per jaar
€ 30,00 per jaar
€ 10,00 per jaar
Taal Clubblad / Langue Périodique:
    Nederlands Clubblad
    Périodique Français
 
Voorgesteld als lid door / Proposé comme membre par:
Pupbemiddeling / Médiation à la vente de chiots:
 
De leden ontvangen 4 maal per jaar het clubblad en krijgen kortingen bij de activiteiten(CAC-tentoonstelling, jongehondendag,...) van de B.C.C.
Les membres recoivent la périodique 4 fois para an, et ont droit à des réductions aux activités du B.C.C.
 
Datum / Date
 
Betaling: Storting / Payement: Versement
320-0411994-08, B.C.C., Vaartstraat 177, 2520 Oelegem
IBAN nr. BE63320041199408 - BIC code: BBRUBEBB
N.B.: Met het verzenden van dit formulier geeft u de BCC toestemming om uw gegevens op te nemen in de ledenadm.